Translatin
Preklad všetkých vašich dokumentov : rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, česština a poľština.
 
Nasi klienti
 
Preklady
 
FAQ
 
Kontakt
 
 
 
© Translatin 2008
   
Translatin Web Design Back Späť
  Translation of your website, your documents
PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO JAZYKOV SA NA VAŠOM PROJEKTE MÔŽU ZÚČASTNIŤ DVE MILIARDY ĽUDÍ
 


Naše prekladateľské služby :

 
Slovenčina angličtina
SlovencinaAnglictina
Slovenčina nemčina
Slovencina
Slovenčina čeština
Slovencina
Slovenčina poľština
Slovencina
Slovenčina francúzština
Slovencina
Slovenčina ruština
Slovencina
 
V rámci našich služieb robíme preklady všetkých druhov textov: obchodných, technických, reklamných, právnych, vedeckých a literárnych.
     
KVALITA :
  Naši prekladatelia majú niekoľkoročné skúsenosti a robia preklady z cudzieho jazyka do jazyka materinského.
DISKRÉTNOSŤ :
  Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť o obsahu dokumentov, ktoré nám budú zverené na preloženie. Neprekladáme dokumenty, ktorých obsah je nezákonný.
BEZPEČNOSŤ :
  Naše počítače sú vybavené programami Norton Antivirus a Norton Personal Firewall.
OPERATÍVNOSŤ PLATIEB :
  Preklady účtujeme prostredníctvom faktúr splatných do 30 dní.
 
Každý prekladateľský výkon je jedinečný (a tým pádom je odrazom osobnej zaangažovanosti prekladateľa): jedinečnosť prekladu závisí od objemu textu, komunikačného kontextu, dodacej lehoty, komplexnosti obsahu a požiadaviek prezentácie, pričom zodpovedá určitému počtu hodín práce, ktorý stanovíme po starostlivom zvážení.

Usilujeme sa poskytnúť zákazníkom kvalitné služby a našim partnerom zaručujeme služby výbornej akosti. Preklad nie je produktom bežnej spotreby, ale ide o zložitý komunikačný úkon, ktorý si vyžaduje úzky a otvorený kontakt tvorcu textov (vás) s tými, ktorí ho prekladajú do cudzieho jazyka (nás). Naši dlhodobí partneri vám budú poskytovať kvalitné služby.

Naše kvality :

  • Krátke lehoty : preklady 1000 slov do 48 hodín
  • Dodržanie formátu vašich dokumentov
  • Preklad textov vo všetkých formátoch zo všetkých druhov zdrojov

Chcete vedieť viac ?

Napíšte nám (slovak@translatin.com)
alebo sa obráťte na náš FAQ

Translatin Web Design Back Späť
© Translatin 2008. Preklad všetkých vašich dokumentov : rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, česština a poľština.