Translatin
Preklad všetkých vašich dokumentov : rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, česština a poľština.
 
Preklady
 
FAQ
 
Nasi klienti
 
Kontakt
 
 
© Translatin 2008
   
Translatin Web Design Back Späť
  Translation of all your documents : French, Spanish, Italian, Dutch, German, English
OTÁZKY A ODPOVEDE
 
Časté otázky :
   
  Kto sme ?
  Ako si u nás môžete objednať službu ?
Môžem bezplatne získať vzorku vašich služieb ?
  Ako prebieha platenie ?
   
Kto sme ?

 

TRANSLATIN je súčasťou belgickej skupiny Web-Refer, Rue Emile Vandervelde, 30, 5140, Ligny, Belgium.
Tel: 00 32 486 27 70 37. Fax: 00 32-2-791-9294.

Jeho hlavným zámerom je poskytovať podnikom integrovanú službu zahrňujúcu manažovanie ich webových stránok (vytvorenie, design a preklad webových stránok), každodenné riadenie ich medzinárodných vzťahov (preklad webových stránok a všetkých druhov dokumentov), riadenie kvality vytvorených dokumentov (korektúra, úprava a formátovanie všetkých druhov dokumentov) a prístup k všetkým externým nástrojom kvality (medzinárodná tlač, online slovníky a gramatické príručky, vyhladávacie centrály).

Keďže naša spoločnosť pracuje na báze internetu, podarilo sa nám maximálne znížiť náklady na infraštruktúru, čo nám umož ňuje poskytovať ceny výrazne niž šie než tradičné agentúry.

   
Ako si u nás môžete objednať službu ?

 

Ak máte záujem o niektorú z našich služieb, stačí ak nám napíšete vo vašom rodnom jazyku na adresu, ktorá je uvedená v spodnej časti každej strany. Obvykle platí, že na odkazy odpovedáme do 24 hodín. Takto teda prebehne elektronický dialóg medzi vami a príslušným špecialistom, u ktorého si chcete objednať dané služby. Akonáhle obdržíte všetky potrebné informácie, pošleme vám prehľadný a neodvolateľný predbežný odhad nákladov. Ak ho potvrdíte prostredníctvom nášho formulára objednávky, stačí, ak materiál, ktorý má byť predmetom služby, pripojíte k File Attachment. Vrátime vám ho rovnakou cestou v termínoch stanovených v predbežnom odhade nákladov.

Môžete nás kontaktovať aj na faxovom čísle 00 32-2-791-9294 (alebo na tel. čísle 00 32 486 27 70 37).

   
Môžem bezplatne získať vzorku vašich služieb ?

 

Áno, ale iba v oblasti prekladateľských služieb a ak nám ukážete, čo presne si želáte preložiť. Každý z našich prekladateľov sa zaviazal, že potenciálnym klientom bezplatne preloží 10 riadkov, aby sa mohli presvedčiť o kvalite našich služieb. V ostatných oblastiach našej činnosti nie je, žiaľ, takýto prístup možný.

   
Ako prebieha platenie ?

 

Našich zákazníkov žiadame, aby platili nasledujúcimi spôsobmi :

  • Priamo na náš účet Translatin Web-Refer :
    ING BELGIUM, 310-1658686-72, 26, Rue d'Arlon, 1050 Brussels, BELGIUM, IBN:BE39310161973619.
  • Eurošekom alebo medzinárodným šekom odoslaným na adresu Translatin Web-Refer, c/o Jean-Luc Labarre, Rue Emile Vandervelde, 30, 5140, Ligny, Belgium.
  • Medzinárodnou poštovou poukážkou na tú istú adresu.

Keďže obchodný styk s klientom prostredníctvom internetu je iba relatívne bezprostredným kontaktom, budeme sa usilovať o nastolenie skutočnej dôvery medzi nami a klientom nasledujúcim spôsobom: V nadväznosti na každú vašu objednávku vám pošleme zmluvu, ktorú nám vami podpísanú obratom pošlete faxom na číslo 00 32-2-791-9294.

Podrobné vyúčtovanie našich služieb Vám pošleme elektronickou alebo obyčajnou poštou.

Translatin Web Design Back Späť
© Translatin 2008. Preklad všetkých vašich dokumentov : rumunčina, francúzština, nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, ruština, česština a poľština.